انحراف چشم (استرابیسم) در بچه هارا جدی بگیریم

بهترین زمان تشخیص و درمان انحراف چشم فبل از دو سالگی می باشد. 90 درصد رشد و تکامل چشم بچه ها تا دو سالگی می باشد و بقیه آن تا سن 7 سالگی ادامه می یابد.و بدان معنا است که چشم کودک 7 ساله به مانند بالغین می باشد. هر گونه اختلال چشمی باید در همین سنین درمان شود. و درمان با تاخیر منجر به تنبلی و کاهش دید و از بین رفتن دید سه بعدی یا دید درک عمق (استریئوپسیس) می شود. اهمیت دید سه بعدی یا درک عمق موقعی دید سه بعدی ایجاد می شود که ما دید دو چشمی همزمان داشته باشیم.و زمانی ایجاد می شود که هر دو چشم در یک راستا و موازی و هر دو بر روی هدفی که شخص می خواهد ببیند متمرکز شوند.در انحراف چشم دو چشم موازی و هم راستا نبوده وفقط یک چشم بر روی هدف متمرکز می شود و چشم مقابل به نقطه دیگری نگاه می کند.بنابراین دید دو چشمی ایجاد نمی شود و در نتیجه دید سه بعدی هم رشد نمی کند. انحراف چشم در بچه ها باعث کاهش دید سه بعدی می شود. دید سه بعدی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و میزان طبیعی آن نشانه نهایت رشد و تکامل طبیعی چشم ها می باشد. دید سه بعدی در آینده شغلی هر فرد نقش مهمی دارد و باعث می شود شخص قادر به کار های دقیق چشمی مانند رانندگی، امور فنی و مهندسی ، کار با میکروسکوپ ، فعالیت در مقیاس های کوچک باشد. و برای فردی که می خواهد جراح خوبی شود ، دید سه بعدی کافی لازم و ضروری می باشد.

نمونه ای از انحراف چشم در کودکان

  • نمونه اول

    ...

  • انواع آن

    ...

  • نمونه سوم

    ...