آیا کودک من اجازه دارد با تبلت یا موبایل بازی کند؟

امروزه کودکانمان در دنیای دیژیتال و مدیا شامل تبلت ، موبایل ، بازی های کامپیوتری و تلویزیون غرق شده که هم آثار مثبت و منفی دارد.تکنولوژی یک بخش مهم و جدا نشدنی از زندگی امروز جامعه می باشد. کودکان و دانش آموزان اوقات زیادی را به انجام بازی های کامپیوتری و تبلت و موبایل صرف می کنند. علیرغم آثار بسیار مثبت آن بخصوص در آموزش کودکان اما چون تماس چشمی زیاد می باشد ممکن است مشکلاتی را بوجود آورد.که از دو جنبه می باشد: ۱- جنبه تربیتی از جهت استفاده زیاد از بازی های کامپیوتری موجب اظطراب بی خوابی و پیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان می شود. ۲- از نظر فیزیکی و جسمی که اختلالاتی در رابطه چشم و ستون فقرات و چاقی ایجاد می نماید. انجمن اطفال آمریکا راهنمای عملی را جهت زمان استفاده و نگاه کردن به صفحات مانیتور و تبلت و کامپیوتر پیشنهاد داده است که بقرار زیر می باشد ۱- اطفال زیر ۱۸ ماه نبایددر معرض اینگونه اسکرین ها و صفحات قرار بکیرند.نیاید از تلویزیون بعنوان پرستار بچه یا سر گرم کردن بچه ها استفاده کرد.چون اختلال رشد مغزی و ارتباط والدین و کودک را کاهش می دهد.تصاویر محرک و سر صدا موجب ایجاد اضطراب و استرس و اختلال خواب در شیر خوار می شود.از طرف دیگر والدین در زمان در کنار بودن شیر خوار نباید با وسایل فوق گیر باشند که موجب کاهش توجه به کودک می شود. ۲- کو دکان ۲ ال ۵ سال: فقط یک ساعت در روز. انتخاب نوع برنامه و زمان استفاده از آن بسیار مهم است.نباید دارای برنامه های تبلیغاتی غیر واقعی و مهیج بوده و والدین در کنار کودک بوده و توضیحات لازم به کو دک داده شود. در این سن زمان طولانی به این صفحات دیژیتال نگاه کردن موجب فوکوس و تطابق زیاد و خستگی چشم می شود و ممکن است موجب ازدیاد عیوب انکساری مانند نزدیک بینی می شود. بهتر است کودک با همکاری والدین بیشتر به بازی و تحرک تشویق شود.یک پیشهاد جالب این است استفاده از مویایل و تبلت بصورت ارتباط با آشنایان و پدر و مادر بزرگ ماننداسکایپ باشد که برای کودک تجربه خوبی در ارتباطات محسوب می شود. ۳- کودکان بالاتر از ۵ سال: در این سنین بخشی از زمان مشاهده این نمایشگر ها به امور آموزشی و انجام تکالیف درسی اختصاص دارد و بخش دیگر آن به تفریح و انجام بازی های کامپیوتری می گذرد. در رابطه با بخش اول کودکان باید هر ۲۰ دقیقه الی ۴۵ دقیقه تماس چشمی را قطع و برای چند دقیقه به دور نگاه کنند و چند قدم در خانه راه رفته و تحرک داشته باشند. اما در رابطه بخش تفریحی و انجام بازی ، والدین باید محدودیت بیستری را اعمال و نظارت کانل را داشته باشند. در این دوران نباید مشاهده این نمایسگرها و انجام بازیهای دیژیتال جای فعالیت فیزیکی ، ارتباطات اجتماعی و خواب را بگیرد. والدین بر محتوی این برنامه ها باید نظارت کنند..

نمونه ها

  • نمونه اول

    ...

  • نمونه دوم

    ...

  • نمونه سوم

    ...